Mediálna marketingová stratégia

Mediálna marketingová stratégia  sa zameriava na propagáciu značiek, predaj produktov a služieb prostredníctvom etablovaných a rozvíjajúcich sa kanálov, využívajúc prvky starých a nových médií na zapojenie potenciálnych a súčasných zákazníkov.

Mediálny marketing zahŕňa mnoho rôznych médií ako TV reklamu, printovú reklamu, rádio reklamu, outdoor (OOH), online reklamu, marketing obsahu a propagácie sociálnych médií.

Cieľom týchto mediálnych kanálov je zvýšiť povedomie o značke, produkte, službe a prinútiť spotrebiteľov, aby interagovali so značkou a zapojili ich spôsobom, ktorý zvyšuje informovanosť a koreluje s predajom.

Na základe Vašich cieľov, analýzy trhu a konkurencie vyberieme správnu 
kombináciu média typov a vytvorime účinnú marketingovú stratégiu ktorou dosiahnete stanovené ciele, či už: brand awareness, hard sell, traffic alebo top of mind.

Náš obchodný tím je vám vždy k dispozícii: