JUDr. Peter Vrábel o povinnostiach konečného užívateľa výhod.

Kto je konečným užívateľom výhod podľa legislatívy a aké má dnes povinnosti sa dozviete v nasledujúcom videu.

Odkryjeme Vám koncept samopriznania konečného vlastníka. Vedeli ste, že konečným užívateľom je aj 25% vlastník, ktorý nemá väčšinovú kontrolu. Poukážeme na zákonnú lehotu do konca tohto roka na splnenie si registračnej povinnosti. Predostrieme výnimky z tejto registračnej povinnosti. Porovnáme si povinnosti a zodpovednosť konečného vlastníka oproti štatutárnemu zástupcovi. Preberieme si riziká za nesplnenie registračných povinností a omnoho viac. Môže tento nástroj slúžiť ako ochrana pred off-shore spoločnosťami s fiktívnymi nárokmi?

Kto je konečným užívateľom výhod podľa legislatívy a aké má dnes povinnosti sa dozviete v nasledujúcom videu.